AkvarelTegningerAkryl IllustrationerUndervisning Startside

Kirstens matematikside   Brøker  
 Talkompendium  


Geometri
   Matematikmillionær

   Sinus, cosinus og tangens powerpoint

   Projekt Perspektivkasse:

  Perspektivkasse
   beregninger


   Perspektivkasse powerpoint

  Storebæltsbroen

  Sinus-og cosinusrelationerne algoritme for bevis

  Afstand fra punkt til linje algoritme for bevis
   Rentesregning og annuiteter

  Gennemsnitlig rente og annuiteter

  Projekt Rentesregning

  Annuitetstabeller

  Ordbog

  Hjemmeside
 Funktioner/vækst

  Fordoblingskonstant

  Logaritmer og potenser

  Bedste rette linje

  Regression i regneark

  Kursus i Excel regneark     

  
  Statistik og sandsynlighedsregning

  Lorentz diagrammer

  Normalfordelingen

Varians, spredning og regression

Infinitesimalregning

  Afledet og x i nte

  Areal og bestemt integral
Contact
© Copyright by Kirsten Isager