Om osVore forældreLejlighedenGården BeboerneButikkerneSkolen KlunserneFritid og SpejderAfholdsforeningen og Bastrup

Vores forældre

På en måde er vi begge mønsterbrydere. Vi er børn af forældre, der begge gik ud af 7.-8. klasse,
men Kirsten er cand scient i matematik og datalogi fra Københavns Universitet og Randi er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i Århus.

Vores mor Tove Dyveke Henriksen – født Rasmussen – kom til verden i marts 1922 som datter af en en enlig og ung mor, hvis familie var en lang række af enlige unge mødre.
Hun kom i familiepleje på et tidspunkt, men det var ikke et godt sted. Dog bedre end det børnehjem hendes egen mor havde været på som barn.
Mor gik ud af skolen efter 7. klasse og blev udlært, sagde hun selv, som korsetsyerske. Hun fik tuberkulose og lå et år på sanatoriet.
Hendes mor havde dårligt hjerte og røg hele vores mors barndom og ungdom ind og ud af hospitaler.
Som 20-årig fik hun en lillebror, som hun stort set måtte være mor for. Hun havde forskellige job –
blandt andet på en vatskulderfabrik og endte sit arbejdsliv som rengøringskone på Novo.
Mor Tove bevarede hele sit liv et lyst sind og hun var en meget sej kone, som ikke sådan var til at vælte
selv om det stormede omkring hende.

Vores far Kjeld Enevold Isager Henriksen blev født i juni 1923. Han var et svageligt barn som fik lungebetændelse som 3-årig og lå et halvt år på hospitalet.
Hans far var selvstændig mejerist og havde et mejeri på Frederiksborgvej 31 – derfor er vi opvokset i NV. Far Kjeld var – boligmæssig set – en hjemmefødding.
Hans far døde, da han var 14 år. Året efter kom han ud af skolen og i lære som maskinarbejder.
Han læste til maskinist, men blev vist aldrig færdig. Tog dog noget, der hed håndværkerprøven for maskinister på Teknologisk Institut, men arbejdede hele sit liv som maskinarbejder.
Han var meget historisk interesseret, hadede alt hvad der hed militær – men elskede at se tatoos! – og var ikke nogen glad mand. Men han elskede sine ”piger” både vores mor og os.
Læs mere om fars arbejdsliv her Vi har tit grinet af, at det er heldigt, at vi ikke har arvet vores mors intelligens og vores fars humoristiske sans. Men til gengæld har vi haft et par forældre,
der har elsket os over alt på jorden. Og bedre start på livet kan man jo ikke få.

Mor:


Vores TipTipoldemor: Ane Marie Christensen 1834-27/6 1914


Vores tipoldemor: Nielsine Christensen 29/3 1864-17/11 1942

Vore oldemor: Valborg Christensen 11/4 1888-7/1 1925

Vores mormor Stella Rasmussen 14/9 1903-22/2 1960

Vores mor Tove Henriksen 2/3 1922-25/7 2015


Mormor med mor på armen
1922

Far


Vores Oldemor Sissa Oldsdottor kom fra Rönby i Sverige og blev gift
med Hans Andersen fra Vang på Bornholm, han var uddannet snedker,
arbejdede en overgang som stenhugger, men endte son fyrpasser på Hammer Odde fyr.
Oldemor døde i 1960, oldefar i 1944.


Onkel Ferdinand Andersen,
kaptajn på skoleskibet Danmark,
som gik ned i 1929,
Læs den spændende historie om skoleskibet Københavns forlis
En teori-se s 22-23

Vores farmor Agda Henriksen
med sin søster Agnes, de var 5 søskende: Ferdinand, Agda, Agnes, Fie og Helge
Vores farfar Valdemar Henriksen, han havde to søstre: Laura og Kirstine

Vores far som drengVores far med en skibsmodel
han havde arvet efter Onkel Feddy